Svijet za nas

Vilim Halbarth predstavlja se javnosti sa svojim već prepoznatljivim kiparskim izrazom. Zaokupljen je metalom, limovima, cijevima koje traži i nalazi među odbačenim materijalima u hrpama razbacanim između tvorničkih hala u trogirskom brodogradilištu. On osjeća narav materijala, oštrinu bridova,savitljivost limova, tonove i hrapavost hrđe. S tim materijalima, u tradiciji moderne i suvremene umjetnosti, posebno minimalizma, gradi svoje skulpture- instalacije. Siječe limove, zavaruje, zakiva i tako nastaju prozračni objekti koji poput okna uokviruju komade okolnog prostora. Prostor se zavlači između limova, ali i njihove plohe i obrisane linije sijeku komade neba i emitiraju ritmove i rime u okolinu. Linije se brzo uspinju, plohe se sklapaju i preklapaju. Tako odbačeni komadi cijevi služe za trodimenzionalna preplitanja krivulja. Naravno, Halbarthove skulpture obogaćuju svoju okolinu, unose ugodni nemir, iznenađenja, pozivaju na suigre s gledaocima. One su stoga poželjne u javnim prostorima, valjalo bi ih smjestiti među novogradnje, na trgove, u perivoje... One se nepretenciozne, od malo riječi, bez patetike, iako linije koje se zalijeću u prostor upućuju na beskraj, na ono za čime nesvjesno težimo.

Ivo Babić