Premijere 24Razmišljanja Vilima Halbartha o naravi skulpture kreću se u domeni proučavanja različitih mogućnosti nastanka skulpture s obzirom na odabrani materijal. Svojim radom nastoji suprotstaviti dva različita autorska pristupa. Iako, u ovom slučaju suprostavljanje ne znači i potpunu opreku; autor u osnovi upozorava na komplementarnost postojanja obaju pristupa.

S jedne se strane nalazi klasična skulptura, isklesani kameni portret postavljan u svojevrstan metalni arhitektonski okvir. Ovim radom objedinjene su dvije smjernice kojima se ovaj umjetnik kretao – lako se može isčitati kamenoklesarsko obrazovanje i primarna naklonjenost tradiciji skulpture mediteranskog podneblja. Sklop u kojem portret dobiva metalni okvir proizlazi iz višegodišnjeg autorova boravka u škveru, proučavanja novog materijala i mogućnosti rada s njim. Ova skulptura predstavlja, po riječima samog autora, onaj „opipljivi i čvrsti“ materijal, koji postavlja nasuprot „prolaznom i nestalnom“. Dodala bih još promjenjivom i prilagodljivom – kombinaciji zraka i vode. Dok metalom i kamenom autor potpuno definira skulpturu, instalacijom u kojoj postavlja vodu u staklenu posudu, samo postavlja svojevrsnu platformu za nastanak konačne forme. Uloga posjetitelja postaje ključna – na njemu nije samo mogućnost percepcije rada, već i stvaranja – upuhivanjem zraka u vodu kroz prozirnu cijev otvara se novi moment sudjelovanja – i konačan (iako kratkotrajan) izgled skulpture. Autor je ovakvim postupkom otvorio mogućnost poigravanja: hoće li netko samo otpuhnuti pokoji mjehurić zraka, ili će ustrajnim puhanjem pokušati izbaciti vodu iz posude – odluka je potpuno prepuštena publici.

Proučavanje i procesualnost dva su pojma koja se nameću kao najbitnija za predstavljene Halbarthove radove. Bez pretencioznosti autor predstavlja razne faze svog razmišljanja, različite preokupacije i trenutke otkrivanja novih mogućnosti. Jasno izlaže proces nastanka i formiranja jednog kipara, bez konačne definicije i zatvaranja u točno određeni izraz. U osnovi, pokazuje pravu poziciju apsolventa studija kiparstva.

Jasminka Babić